Home » ข่าวพีอาร์ » หลักสูตรอบรม รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ (Professionally Dealing with Customer Complaint)

หลักสูตรอบรม รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไรให้ถูกจุดและตรงใจ (Professionally Dealing with Customer Complaint)

รับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างไร

ให้ถูกจุดและตรงใจ  รุ่นที่ 4

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563


 

ในสถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หลายๆ องค์กร ทั้งธุรกิจประเภทจำหน่ายสินค้าและธุรกิจบริการ ทั้งเอกชนและหน่วยงานรัฐ ยังประสบปัญหากับการที่บุคคลากรในส่วนต่างๆ ที่ต้องพบปะติดต่อกับลูกค้า ยังไม่สามารถรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลเช่นนี้ หากบุคคลากรขององค์กรไม่สามารถรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้ถูกจุดและตรงใจ อาจนำธุรกิจเข้าสู่สถานการณ์วิกฤติได้ เนื่องจากลูกค้ายุค4.0 อาจสื่อสารเหตุการณ์ความไม่พอใจไปบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งอาจลุกลามไปถึงสื่อรายใหญ่ๆ และท้ายที่สุดก็จะนำไปสู่ความเสียหายต่อธุรกิจทั้งในแง่ของภาพลักษณ์และผลประกอบการได้

ด้วยเหตุนี้ หลายๆ องค์กรจึงได้หันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความประทับใจในการให้บริการลูกค้าในทุกส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรหรือภายนอกองค์กร ตั้งแต่ส่วนงานขาย ไปจนถึงฝ่ายประสานงานจัดส่งสินค้า/บริการ หรือแม้แต่ Call Center ทุกส่วนต่างต้องพัฒนาการบริการในส่วนงานของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ ดังคำที่กล่าวไว้ว่า การบริการที่ดีนั้น ผู้ให้บริการต้องมีจิตใจที่เป็นนักอาสา ที่อยากบริการ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของลูกค้าด้วยใจ การแสดงออกมาทั้งกาย วาจา และสื่อทางใจ จะทำให้ลูกค้ารับรู้ได้ถึงความตั้งใจที่จะจัดการกับปัญหาให้กับพวกเขา และนำไปสู่การขจัดข้อร้องเรียนที่ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับนักบริการชนิดแบบคู่บุญคู่กรรม

           ในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีในการรับมือกับปัญหาหน้างาน การสื่อสารและตอบสนองกับลูกค้า และเทคนิคการขจัดข้อร้องเรียนเพื่อให้ลูกค้าคลายอารมณ์และนำพาลูกค้าไปสู่ความภักดีกับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

– เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าอบรมในการขจัดปัญหาความไม่พอใจของลูกค้า เพื่อนำไปสู่การรักษาลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้าใหม่

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการบริการลูกค้าและการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

– เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารอารมณ์ของตนเองในขณะให้บริการ

ได้อย่างมืออาชีพ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ พนักงานระดับปฏิบัติการที่ต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทีมงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ทีมงานฝ่ายขาย ทีมงานฝ่ายบริการหลังการขาย อาทิ ฝ่ายจัดส่งสินค้า ฝ่ายบริการซ่อมบำรุง ทีมฝ่ายผลิต รวมไปถึงระดับผู้จัดการและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และวางแผนการปฏิบัติการ

 


 

โปรโมชั่นพิเศษ!

✔ สมัคร 1 ท่าน ลดทันที 10%
✔ สมัครพร้อมกัน 2 ท่าน ลดทันที 20%
✔ สมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ลดทันที 30%

*ค่าอบรมสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากรฉบับที่ 437*

**เป็นเพื่อนกับเราได้ใน Facebook https://www.facebook.com/vworksmart/ เพื่อติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานที่น่าสนใจ โปรโมชั่นดีๆ หลักสูตรใหม่ๆ ของ V Work Smart ได้ก่อนใคร**

สนใจหลักสูตรอบรมด้านอื่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.vworksmart.com

________________________________________

ติดต่อเรา
บริษัท วีเวิร์คสมาร์ท จำกัด
โทร. 02 392 8188-89, 061 168 8825 | แฟ็กซ์. 02 392 8868
info@vworksmart.com | www.vworksmart.com

 

Related Posts