UOB ร่วมยินดี เปิดตัว บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด อย่างเป็นทา​งการ

ฝากข่าว โดย :

บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด

ดนุภพ อภิชิตสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะ) พร้อมด้วยณัฐวุฒิ ฉันทนาเลิศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และยุพดี บูรณ์ชวาล ผู้อำนวยการขายผลิตภัณฑ์สินเชื่อเคหะบุคคลธนกิจ  ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ กษิดิศ มโนภินิเวศ กรรมการผู้จัดการ อภิชาปราโมช ลักษณพรหม กรรมการบริหาร และอำนวย กาญจโนภาศ กรรมการบริหาร บริษัท เอเบิ้ล แอสเสท จำกัด ในโอกาสเปิดตัวบริษัทฯ พร้อมเผยโครงการคอนโดมิเนียม“เซนทริโอ” มูลค่าพันล้านที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการ ณ ห้องบุษกร โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท กนกรัตน์ แอนด์ เฟรนด์ จำกัด (ที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์)

โทร.02-2842662  แฟกซ์. 02-284-2287,2291 www.kanokratpr.com

คุณกนกรัตน์ วีรานุวัตติ์ E-mail: [email protected]

 

Related Posts