TOA มอบสีทาอาคาร ให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ฝากข่าว โดย :


คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีทาอาคาร จำนวน 205 ถัง ให้แก่ พลตรี ทรงพล สาดเสาเงิน ผบ.พล.1 รอ. เพื่อนำไปปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมี พันเอกอัศวิน บุนนาค รอง ผบ.พล.1 รอ.(2), พันเอก ยงยศ คุณอริยะเมธี รอง เสธ.พล.1 รอ. และ คุณอิทธิพล เต็มอมรทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ ร่วมในพิธีด้วย ณ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เมื่อวันก่อน.