Home » ข่าวพีอาร์ » TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ

TMC ร่วมหารือแนวทางพัฒนาอาชีพให้ชีวิตหลังพ้นโทษ

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ได้เข้าร่วมหารือถึงแนวทางการออกแบบโครงสร้างและการบริหารจัดการเรือนจำอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ในโอกาสนี้คุณกมลกานต์ นิลตะสุวรรณ กรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมเสนอแนวทางในฐานะผู้ประกอบการภาคเอกชนที่มีการว่าจ้างนักโทษภายในเรือนจำในส่วนของพนักงาน  Call Center ให้กับองค์กร

หลังจากประชุมหารือได้มีการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของ Call Center ภายในทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี คลอง 5 โดยคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจในโครงการเป็นอย่างมาก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย
โทร. 02-262-8888 ต่อ 8264
อีเมล: marketing@teleinfomedia.co.th
เว็บไซต์: www.teleinfomedia.co.thwww.yellowpages.co.th