Home » ข่าวไอที » ThailandPlus แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยว ปลอดโควิด-19 พร้อมรับ นทท.ต่างชาติ

ThailandPlus แอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยว ปลอดโควิด-19 พร้อมรับ นทท.ต่างชาติ

Thailand Plus
แอปพลิเคชัน
 ThailandPlus เป็นแอปพลิเคชันสาหรับนักท่องเที่ยวที่ยื่นความจำนงขอเข้าประเทศผ่านกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญในประเทศต้นทางจะเป็นผู้ให้ข้อมูลในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ThailandPlus เมื่อเดินทางมาถึงด่านคัดกรองตรวจควบคุมโรค ก็จะตรวจสอบการลงแอปพลิเคชัน และแจ้งให้ทราบว่านักท่องเที่ยวต้องใช้แอปพลิเคชัน ThailandPlus ตลอดระยะเวลาการท่องเที่ยวในประเทศ ผ่านเทคโนโลยีจีพีเอส และบลูทูธ ในการติดตามตาแหน่งของนักท่องเที่ยว ซึ่งแอปนี้ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่ายและมุ่งประสิทธิผลในการประเมินความเสี่ยงของนักท่องเที่ยว โดยไม่ให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

รัฐบาลเปิด ThailandPlus แอปพลิเคชัน สำหรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 เตรียมพร้อมรับไฟเขียวเปิดประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร. หรือดีจีเอ พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดึงเทคโนโลยีหนุนการท่องเที่ยวช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ด้วยการร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชัน ThailandPlus ที่สามารถระบุความเสี่ยง ติดตาม แจ้งเตือน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่ประเทศต้นทาง
Thailand Plus

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดยก่อนการประชุมนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแนะนำสาธิตการใช้แอพพลิเคชั่น ThailandPlus : มีมากกว่าที่คุณคิด โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล พัฒนาแอพพลิเคชั่นติดตามชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV) และนักธุรกิจในอนาคต เสมือนบันทึกการเดินทางประจำตัว โดยสามารถระบุความเสี่ยงในสถานที่ต่าง ๆ พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ โดยจะไม่มีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

Related Posts