อว. เปิดงานนิทรรศการเสมือนจริง TechnoMart 2021 บนยานอวกาศ ตอกย้ำนวัตกรรม คิดต่อยอด สิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

ฝากข่าว โดย :

TechnoMart 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง (ที่ 2  จากขวา) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง (ที่ 1 จากขวา) รองศาสตราจารย์พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 2  จากซ้าย) และนางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ที่ 1  จากซ้าย) ร่วมเปิดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ “TechnoMart 2021” ผ่านรูปแบบนิทรรศการออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Exhibition) ภายใต้แนวคิด  STI for New Normal  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564  ตอกย้ำนวัตกรรมคิดต่อยอด พร้อมร่วมผลักดันประเทศไทยเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสฝ่าวิกฤต      “โควิด-19” สู่ Thailand NEXT Normal ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 นี้  และยังสามารถเข้าชม ติดตามข้อมูลของงานได้อย่างต่อเนื่อง ได้ที่ เพจ : facebook.com/TechnoMartThailand/ และเว็บไซต์ : technomart2021.com/#index