อว. ขอเชิญร่วมเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ฟรี พร้อมร่วมเปิดต่อมความคิดสร้างสรรค์รับวิกฤตโควิด-19 ผ่าน BCG Model ในงาน TechnoMart 2021

ฝากข่าว โดย :

TechnoMart 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย!!! ระหว่างวันที่ 27-29 กันยายน 2564 นี้   ในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2564 หรือ TechnoMart 2021 ภายใต้แนวคิด STI for New Normal ในรูปแบบ Virtual Exhibition หรือนิทรรศการเสมือนจริง เพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้พบกับเรื่องราวของนวัตกรรมที่จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในโลกยุค “นิว นอร์มอล” (New Normal) และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ให้กับผู้ประกอบการไทย ประชาชนที่สนใจ ชุมชน สังคม ปรับตัวบนโลกแห่งการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชา ผ่านแนวคิด BCG Model ส่งเสริมให้เกิดความมั่งคั่ง ยั่งยืนสืบไป ร่วมกับวิทยากรมืออาชีพในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจดังนี้

  • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม (ประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก)
  • การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม (ประเภทผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม)
  • การพลิกฟื้นวิถีชีวิตเกษตรกรไทยด้วยการใช้ Ago Tech
  • Business Thinking Design คิด เพื่อต่อยอดโอกาสของประเทศไทย
  • THAILAND Creating Shared Value การสร้างคุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่า
  • KOL Marketing Online: มา UP Level ตัวตนบนโลก Online
  • New Normal to NEXT Normal: เลือก รับ ปรับ ใช้

โดยผู้ที่สนใจสามารถมาร่วมติดปีกทางความคิด ฝ่าวิกฤติโควิด-19  หรือติดตามรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมและลงทะเบียนก่อนล่วงหน้า ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ technomart2021.com