Home » ข่าวพีอาร์ » #รอบความสามารถพิเศษ #TCAS63 มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 

#รอบความสามารถพิเศษ #TCAS63 มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 


#รอบความสามารถพิเศษ #TCAS63 มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 

ข่าวดีของนักเรียนมาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทพิจารณาจากความสามารถพิเศษ และประเภทโควตากรุงเทพมหานคร – ปริมณฑลและจังหวัดที่เป็นพื้นที่การให้บริการทางวิชาการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2563 (TCAS63) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 มีนาคม 2563 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่ www.ADMISSION.BSRU.AC.TH หรือ โทร. 02-473-7000 ต่อ 1716, 1998