Home » ข่าวพีอาร์ » คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดแถลงดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจประเทศไทย

คณะพาณิชย์ฯ มธ. จัดแถลงดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจประเทศไทย

คณะพาณิชย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมมือกับบริษัท ครีเดน เอเชีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่อง BIG data ของภาคธุรกิจได้จัดทำดัชนี้ชีวัด สภาพคล่องของธุรกิจประเทศไทย เจาะข้อมูลเพื่อสะท้อนแนวทางในการแก้ปัญหาให้กับทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอนสูง เช่นในช่วงโควิดหรือในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี ประเทศจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามวงจรการเงินของธุรกิจบริษัทที่มีอยู่ในประเทศไทย จึงจัดแถลงดัชนีชี้วัดสภาพคล่องทางการเงินของธุรกิจประเทศไทย Cash Conversion Cycle (CCC)  ในวันจันทร์ที่ 16 พย.เวลา 15.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมห้อง 500 ชั้น 5 ตึกคณะพาณิชย์ฯ ท่าพระจันทร์

กำหนดการ พิธีลงนามและแถลงดัชนีสภาพคล่องทางการเงินธุรกิจประเทศไทย