TAIWAN SHOWCASE 2022 การแสดงสินค้า และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไต้หวัน ช้อป กิน และเที่ยวไต้หวัน

สมาคมหอการค้าไทย-ไต้หวัน ร่วมกับ ผู้ประกอบการไต้หวันในประเทศไทยผนึกกำลังจัดงาน “TAIWAN SHOWCASE”…