Home » Posts tagged with "stamp"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตแสตมป์ อภิวัชร์ เดอะโซลเล้าจน์ โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา แสตมป์ อภิวัชร์ นักร้องแถวหน้าของเมืองไทย แสดงสดที่เดอะโซลเล้าจน์ โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา เริ่มค่ำคืนด้วยวงดนตรีประจำของเดอะโซลเล้าจน์...