Home » Posts tagged with "Rolls-Royce Phantom"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ยนตรกรรมสั่งผลิตพิเศษ โรลส์-รอยซ์ ครองใจลูกค้าทั่วโลก ยอดขายพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

28 ตุลาคม 2562, กู้ดวูด ความต้องการของตลาดที่มีต่อยนตรกรรมสั่งผลิตพิเศษหรือ Bespoke ของโรลส์-รอยซ์ เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ทีม Bespoke Collective ของโรลส์-รอยซ์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมือการตีความรสนิยมของลูกค้าทั่วโลกออกมาเป็นผลงานที่ไม่ธรรมดา ในขณะที่ตัวเลขยนตรกรรมสั่งผลิตที่...