คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงาน PWC

          นางสาววิไลพร ทวีลาภพันทอง หุ้นส่วนสายงานที่ปรึกษา บริษัท PWC Consulting (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ…
BIG4

BIG4 คำจำกัดความ และที่มาของบริษัท BIG 4

BIG4 คือ เครือข่ายบริษัทให้บริการด้านวิชาชีพที่ใหญ่ที่สุด 4 แห่งของโลก ประกอบธุรกิจด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้ความเชื่อมั่น ภาษีอากร…