TCAS65 รอบ Portfolio เลือกเรียนคณะที่ใช่ บันไดสู่ความสำเร็จ

TCAS65 รอบ Portfolio มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดหลักสูตรตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ TCAS65 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่…
เรียนต่อที่ไหนดี

TCAS64 เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio (ครั้งที่…

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ให้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ก่อนหมดเวลา

ยืนยันสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 ให้ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์ก่อนหมดเวลาในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้…

เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) TCAS64

#เรียนต่อที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 Portfolio…

#เรียนต่อที่ไหนดี มาเรียนที่บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครแล้ว

#เรียนต่อที่ไหนดี มาเรียนที่บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทแฟ้มสะสมผลงาน…