การวางระบบ PDPA บน PIM : Work-based Education การจัดระบบบริหารข้อมูลส่วนบุคคลที่ทุกมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้ได้

พีไอเอ็ม เชิญร่วมฟัง บรรยายและเสวนาพิเศษรูปแบบออนไลน์ PIM’s Work-based Education Forum#12 ในหัวข้อ “การวางระบบ PDPA…

MSC ร่วมกับ McAfee และ M.Tech จัดงานสัมมนา Get Ready Before PDPA Act is coming

การแชร์ข่าวสารสื่อโฆษณาในโลกของโซเซียล เป็นสิ่งที่ต้องระวัง ไม่ว่าจะเป็นข่าวปลอม ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลแล้วได้รับของฟรี !! สิ่งเหล่านี้ คือ การนำมาสู่ข้อมูลรั่วไหลได้อย่างง่ายดาย บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น…
กระบวนการจัดทำ DPIA

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ DPIA หมายถึง อะไร?

PDPA มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ว่าเป็นกฎหมายที่เราทุกคนควรทราบและตระหนักรู้ถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของเรา…