NPS ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา พัดลม เครื่องพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์…

NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 10 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ…

NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด มอบถุงยังชีพให้แก่อำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด มอบถุงยังชีพให้แก่อำเภอศรีมหาโพธิ และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ…

NPS มอบแอลกอฮอล์ สนับสนุนเทศบาลตำบลสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมดูแลสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า มอบแอลกอฮอล์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดมือและพื้นผิวทั่วไป เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 ให้กับเทศบาลตำบลสนามชัยเขต…

NPS สมทบทุนมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ ตั้งโรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนมูลนิธิพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอศรีมหาโพธิ โดยมอบงบประมาณเพื่อสมทบทุนในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศรีโพธิมาลัย…

NPS มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ สนับสนุนการทำงานด้านสุขภาพชุมชนของ อสม.

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการทำงานด้านสุขภาพชุมชนของ อสม. หมู่ 4…

NPS จัดกิจกรรม โรงไฟฟ้าห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ต.เขาหินซ้อน…

NPS ปันน้ำใจ สนับสนุนถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด – 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี…

NPS จัดโครงการ เอ็นพีเอสห่วงใย เยาวชนปลอดภัยไร้โควิด

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใย เยาวชนปลอดภัยไร้โควิด”…

หน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่ 10 ชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมส่งกำลังใจให้ชุมชน จัดโครงการหน่วยแพทย์สัญจร…

NPS ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปราจีนบุรี เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก…

NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนผลิตสื่อการสอนให้กับเยาวชนในชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19…
1 2 3 24