โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS ร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด-19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่…

NPS ร่วมส่งกำลังใจให้ชุมชน มอบผลิตภัณฑ์ป้องกันโควิด-19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบผลิตภัณท์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย แก่หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม…

NPS จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบ New Normal

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนแบบ New Normal ด้วยการเชิญชวนสมาชิกในชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ามาร่วมออกกำลังกายในกิจกรรม…

NPS สนับสนุนจุดตรวจหมวดทางหลวงพนมสารคาม

  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนน้ำและเครื่องดื่มแก่หมวดทางหลวงพนมสารคาม  สำหรับตั้งจุดบริการในพื้นที่ถนนสาย304 ต.เขาหินซ้อน…

NPS สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่จุดตรวจ จุดสกัดในช่วงเทศกาล

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มให้กับอำเภอศรีมหาโพธิ ในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดช่วงเทศกาลสงกรานต์…

NPS สนับสนุนสงกรานต์วิถีใหม่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ในการจัดประเพณีสงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย…

โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์กู้ชีพ แก่หน่วยงานอาสาสมัครกู้ภัย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับ ดั๊บเบิ้ล เอ…

NPS ส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน สนับสนุนน้ำใช้ในฤดูแล้ง

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับสวนอุตสาหกรรม…

NPS มอบแสงสว่างแก่ชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามเส้นทางสาธารณะในหมู่บ้านชายเคือง…

NPS รวมน้ำใจสู่กาชาดจังหวัดปราจีนบุรี

นายกิตติพันธ์ จิตต์เป็นธรรม ตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้…

NPS ชวนปิดไฟ 1ชั่วโมง (60+ Earth Hour 2021) 27 มีนาคมนี้

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมรณรงค์ NPS EARTH…

NPS ชวนน้องรักษ์พลังงาน ครั้งที่ 12

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 127 และ…
1 2 3 23