NPS จัดกิจกรรม เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ครั้งที่ 6/2565

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR…

NPS มอบกระดาษ A4 ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยมอบกระดาษ…

NPS ร่วมกับ รพ.สต. บ้านม่วงโพรง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน “เบาหวาน เบาไว้ เบาใจ”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมสุขภาพชุมชน จัดกิจกรรม…

NPS มอบถุงปันยิ้มให้ผู้สูงวัยในชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR…

NPS มอบถุงยังชีพให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน จ.ปราจีนบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณากองอาสารักษาดินแดน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน จังหวัดปราจีนบุรี…

NPS สนับสนุนการศึกษา มอบกระดาษ A4 เพื่อจัดทำสื่อการเรียนการสอน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน โดยมอบกระดาษ…

พนักงานจิตอาสา NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน โดยพนักงานจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ในบริเวณวัดเขาเจริญสุข ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม…

NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2565 วัดศรีโพธิมาลัย จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนการจัดงานปิดทองประจำปี 2565 วัดศรีโพธิมาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมอบของรางวัลสำหรับกิจกรรมตักไข่ปลาภายในงาน…

NPS มอบถุงปันยิ้ม ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS จัดกิจกรรม CSR ในโครงการ “เอ็นพีเอส รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน” ครั้งที่ 1/2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 โดยส่งมอบถุงปันยิ้ม…

NPS ส่งความสุขให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าในเทศกาลปีใหม่

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่ชุมชนในพื้นที่ ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยทางชุมชนได้จัดงานปีใหม่แบบ New…

โครงการหน่วยแพทย์สัญจร NPS มอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตูม

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS มอบอุปกรณ์การแพทย์ อาทิ เครื่องวัดออกซิเจน เครื่องดูดเสมหะ…

NPS สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ส่งเสริมการศึกษาของเยาวชน มอบงบประมาณปรับปรุงประตูรั้วโรงเรียนวัดดอนท่านา (ถนอมกาญจนราษฎร์) ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต…
1 2 3 8