MPP ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการระบบซูเปอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสุดในอาเซียน

บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด (MPP) บริษัทในเครือของ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็น…