เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล SHINING STAR AWARD 2020 ในงาน Huawei Thailand Partner Summit

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้นำเสนอสินค้าโซลูชั่นระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ รับรางวัล “SHINING STAR AWARD 2020”…