เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล FY19 Architectural Excellence Meraki จาก Cisco

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ (ที่สองจากขวา) Managing Director Thailand & Indochina และ คุณจิตตยา…