Home » Posts tagged with "Hafele in the Hotel"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เฮเฟเล่ เปิดตัวนวัตกรรมโรงแรมครบวงจร ‘Häfele in the Hotel’

เฮเฟเล่ เปิดตัวนวัตกรรมโรงแรมครบวงจร ‘Häfele in the Hotel’ เติมเต็มประสบการณ์โรงแรมยุคใหม่ ให้ชีวิตง่ายขึ้น ที่งาน FHT 2019 บริษัท เฮเฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมสำหรับโรงแรมแบบครบวงจร...