Home » Posts tagged with "gig"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

คอนเสิร์ตโปเตโต้ ที่ฮาร์ดร็อคคาเฟ่พัทยา 12 มิถุนายน 2558

ฉลองครบรอบวันก่อตั้งฮาร์ดร็อค ฮาร์ดร็อคคาเฟ่พัทยา เสนอ คอนเสิร์ตโปเตโต้ วันที่ 12 มิถุนายน 2558 โปเตโต้ วงร็อคสัญชาติไทย รวมตัวกันในปี 2544 เริ่มต้นบนเส้นทางสายดนตรี...