กระบวนการจัดทำ DPIA

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ DPIA หมายถึง อะไร?

PDPA คืออะไร? PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019))…