นายฟาบิโอ ทิวิติ

How can industrial manufacturers pave the road to economic recovery? With value-added services

For many industrial manufacturers, the road to post-pandemic recovery may…

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการบริการจะช่วยให้ผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมก้าวไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างไร

สำหรับผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมจำนวนมาก เส้นทางของการฟื้นตัวหลังการระบาดอาจดูเหมือนยังห่างไกลและไม่ชัดเจน…

ERP Navision : Inventory Valuation ,stock value G/L Reconcile

Enterprise resource planning (ERP) solutions like Microsoft Dynamics NAV (formerly…

การบริหารจัดการซัพพลายเชน : ก้าวต่อไปของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มต่อสู้มาอย่างยาวนานเกี่ยวกับข้อบังคับเฉพาะเรื่องการจัดการอายุของผลิตภัณฑ์, ความซับซ้อนของการจัดตารางการผลิต,…
Salesforce CRM

Salesforce CRM : เลือก ERP CRM ที่ดีที่สุดในยุค Digital Transformation

CRM ย่อมาจาก Customer Relationship Management : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ หากพูดถึง ระบบ CRM…

ระบบ ERP : Enterprise Resource Planning : ERP คืออะไร

ERP คืออะไร ? ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning ซึ่งก็คือ ระบบที่ใช้ในการวางแผนทรัพยากร…

ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย SAP ERP รับนโยบาย Thailand 4.0

มศว. ปรับตัวเข้าสู่องค์กรแบบดิจิทัล ด้วย SAP ERP รับนโยบาย Thailand 4.0 ร่วมกับ บริษัท…

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกับซอฟต์แวร์อีอาร์พี(ERP)โดยเอ็มโฟกัส(M-Focus)

 โซลูชั่นในการบริหารจัดการองค์กรในปัจจุบัน ไม่ใช่แค่เพียงนำ ERP มาเชื่อมโยงการทำงานแต่ละส่วนเข้าหากัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนฯเท่านั้น แต่ยังต้องช่วยจัดการและวางแผนฯที่ดีให้องค์กร เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการภายใต้กำลังการผลิตที่จำกัด เช่น กำไรสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด…