หลักสูตรใหม่ป.โทนิเทศนิด้า! สาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล เปิดรับสมัคร – 16 ก.ค. 64

สิ้นสุดการรอคอย…กับหลักสูตรใหม่จากนิเทศนิด้า!! ปริญญาโทสาขาการจัดการการสื่อสารด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล Master of Arts Programme in Communication Management with…
กระบวนการจัดทำ DPIA

PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ DPIA หมายถึง อะไร?

PDPA คืออะไร? PDPA (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019))…