ซอฟท์แวร์พาร์ค นำสตาร์ทอัพไทยบุกงานเทคโนโลยีโลก ConnecTechAsia

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)…