Home » Posts tagged with "August Series 2020"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน August Series 2020 งานสัมมนาวิชาการการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่แห่งปี

ภาครัฐและเอกชนไทย กว่าพันคนตบเท้าเข้าร่วม งาน August Series 2020 งานสัมมนาวิชาการการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่แห่งปี ตอกย้ำความพร้อมทุกภาคส่วนประเทศไทย...