Home » Posts tagged with "ไวรัสโคโรนา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้ากองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายงานความคืบหน้ากองทุน BSRU สู้ภัย COVID-19 เพื่อช่วยเหลือ นักศึกษา บุคลากร และผู้เดือดร้อนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา... 

มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งนักศึกษาหยุดการฝึกงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งนักศึกษาหยุดการฝึกงานในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กระจายจุดแพร่เชื้อในหลายแห่งมากขึ้น... 

อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งการปรับรูปแบบการเรียนการสอน พร้อมตั้งรับสถานการณ์โควิด-19

อธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จฯ สั่งการปรับรูปแบบการเรียนการสอน พร้อมตั้งรับสถานการณ์โควิด-19          จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปรากฏจำนวนผู้ป่วยในสถานศึกษาบางแห่งเพิ่มขึ้น... 

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้มป้องกันการระบาดพร้อมดูแลนักศึกษาจีนกว่า 200 ชีวิตใกล้ชิด มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คุมเข้มร่วมป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา...