Home » Posts tagged with "โชคนำชัย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปตท. เยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท โชคนำชัย

ปตท. เยี่ยมชมโรงงาน กลุ่มบริษัท โชคนำชัย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม และนายวรวัฒน์ พิทยศิริ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่...