Home » Posts tagged with "เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ACC ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต “ถวายเป็นพระราชกุศล” กับ กนอ.

ACC ร่วมกิจกรรม บริจาคโลหิต “ถวายเป็นพระราชกุศล” กับ กนอ. กิจกรรมบริจาคโลหิต ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลศิริราช การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย... 

ACC “เติมสุขล้นใจ” มอบให้น้อง

รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม CSR เติมสุขให้น้องๆโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เอเชี่ยน เคมิคัล จำกัด (ACC) ได้จัดกิจกรรม... 

“ ACC ทำโป่ง“ เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่า บนเขาใหญ่

“ ACC ทำโป่ง“ เสริมแร่ธาตุให้สัตว์ป่า บนเขาใหญ่   อาสาทำดีปีที่ 5 เดินหน้าลุยกิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำโป่ง ณ.อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อเร็วๆนี้...