Home » Posts tagged with "เรียนนอก"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการศึกษาต่างประเทศชั้นนำ ตื่นตัวตอบรับ สำนักงาน ก.พ. กว่า 300 แห่ง ร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2013

สถาบันการศึกษาต่างประเทศชั้นนำกว่า 300 แห่ง จาก 25 ประเทศทั่วโลก ได้ตื่นตัวตอบรับสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาต่อต่างประเทศ 2013 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด...