Home » Posts tagged with "เรียนจีน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียนภาษาจีน หรืออังกฤษ ต้อนรับปิดเทอมนี้ลดสูงสุด 15%

โรงเรียนสอนภาษาโปร แลงเกวจ จัดโปรโมชั่นใหม่ เรียนภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ต้อนรับปิดเทอมตุลาคมนี้ ส่วนลดสูงสุด 10-15% โรงเรียนสอนภาษาโปร แลงเกวจ จัดโปรโมชั่นใหม่...