Home » Posts tagged with "เย็น"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับปีใหม่ไทย แต่งชุดไทยทั้งเมืองเล่นน้ำสงกรานต์ สุพรรณบุรี 13-14 เมษายน 59

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี 13 – 14 เมษายน 2559 ณ เวทีกลางน้ำหน้าสถานีขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี... 

ตลาดนัดยามเย็น Dusit Superstars กับกิจกรรมคืนรอยยิ้ม โดยพนักงานจากสองโรงแรมเครือดุสิตจังหวัดเชียงใหม่

ตลาดนัดยามเย็น Dusit Superstars กับกิจกรรมคืนรอยยิ้ม โดยพนักงานจากสองโรงแรมเครือดุสิตจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 56 – “Dusit Superstars” ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 21.30... 

“Let’s Go Green“ ช่วยกันเพิ่มสีเขียวให้โลก ในงานตลาดนัดยามเย็น ที่โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

“Let’s Go Green“ ช่วยกันเพิ่มสีเขียวให้โลกในงานตลาดนัดยามเย็น วันที่ 27 กันยายน 56 – “Dusit Go Green” ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 21.30 น. เชียงใหม่ – โรงแรมดุสิตดีทู และโรงแรมรอยัลปริ๊นเซส...