Home » Posts tagged with "เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมเจอร์ฯ เปิดพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ – เอกมัย” โอเอซิสโซนใหม่ ผสานไลฟ์สไตล์คนเมืองในดีไซน์ “Mid-Century Modern”

เมเจอร์ฯ เปิดพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ – เอกมัย” โอเอซิสโซนใหม่ ผสานไลฟ์สไตล์คนเมืองในดีไซน์ “Mid–Century Modern” นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ กรรมการบริหาร... 

เมเจอร์ฯ เปิดพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ – เอกมัย” โอเอซิสโซนใหม่ ผสานไลฟ์สไตล์คนเมืองในดีไซน์ “Mid-Century Modern”

เมเจอร์ฯ เปิดพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ – เอกมัย” โอเอซิสโซนใหม่ ผสานไลฟ์สไตล์คนเมืองในดีไซน์ “Mid–Century Modern” ‘เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์’ ทุ่ม 1,350  ล้านบาท... 

เมเจอร์ฯ ส่งโปรโมชั่นพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย” 16-17 พ.ย. นี้ ราคาบวกทำเลที่ดีที่สุดก่อนใคร

เมเจอร์ฯ ส่งโปรโมชั่นพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย” 16-17 พ.ย. นี้ ราคาบวกทำเลที่ดีที่สุดก่อนใคร 16-17 พ.ย นี้ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เปิดพรีเซล “เมทริส... 

บอสใหญ่ค่ายเมเจอร์ฯ เปิดพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย” เอาใจชาวมิลเลนเนียล

บอสใหญ่ค่ายเมเจอร์ฯ เปิดพรีเซล “เมทริส พัฒนาการ-เอกมัย” เอาใจชาวมิลเลนเนียล คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ บอสใหญ่แห่งค่ายเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์...