Home » Posts tagged with "เมืองหนังสือโลก"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพมหานคร เมืองหนังสือโลก ๒๕๕๖ (World Book Capital 2013)

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงว่า กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกเป็นเมืองหนังสือโลกปี ๒๕๕๖ (World Book Capital 2013) ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับภาคีส่งเสริมการอ่านได้ดำเนินการตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่เสนอต่อองค์การยูเนสโก...