Home » Posts tagged with "เมืองรอง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

การคลังเตรียมแจก 1,500 หนุนเที่ยวเมืองรอง ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์ เมืองรอง

กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยมีการขอใช้งบประมาณ 15,000 ล้านบาท เพื่อแจกให้ประชาชนคนละ 1,500 บาท เพื่อท่องเที่ยวเมืองรอง...