Home » Posts tagged with "เภสัชศาสตร์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

แบลคมอร์ส จับมือ ม.รังสิต เพิ่มองค์ความรู้ให้เภสัชกร

ด้วยปัจจุบันคนในสังคมให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพด้วยตนเองมากขึ้น มีการศึกษาหาข้อมูลก่อนการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก...