Home » Posts tagged with "เพาะพันธุ์พืช"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเที่ยวงานทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558

ขอเชิญเที่ยวงาน ทุ่งดอกกระเจียวสื่อรักวันแม่ วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ...