Home » Posts tagged with "เพลงลูกทุ่ง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชมงานงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอศรีประจันต์ สุพรรณบุรี 8-19 พฤษภาคม 2560

งานงิ้วศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอำเภอศรีประจันต์ 8-19 พ.ค. 2560 ขอเชิญทุกท่านมาสักการะ ขอพร ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศรีประจันต์ ชมการแสดงงิ้วเปลี่ยนหน้าทุกค่ำคืน...