Home » Posts tagged with "เพลงนี้เพื่อพ่อ"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

อารียาจัด คอนเสิร์ต เพลงนี้เพื่อพ่อ

รัตนพร ไตรยสุนันท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (คนกลาง) ให้การต้อนรับเหล่าศิลปินในฐานะหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ต...