Home » Posts tagged with "เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โลกอยู่ในมือคุณ เพียงปลายนิ้วสัมผัส ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ขอแนะนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยแอพพลิเคชั่น เพรส รีดเดอร์ (PressReader) สำหรับลูกค้าของโรงแรม ซึ่งจะได้รับข่าวประจำวันผ่านทางสมาร์ทโฟน,...