Home » Posts tagged with "เปิดจอง"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดจองแล้ววันนี้! หนังสือเล่มสุดท้ายของ Stephen R Covey

เปิดจองแล้ววันนี้ หนังสือ “ทางเลือกที่ 3” ผลงานเล่มสุดท้ายของ Stephen R. Covey กูรูด้านภาวะผู้นำระดับโลก สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์เปิดโอกาสให้นักอ่านที่เคยชื่นชมและชื่นชอบในผลงานของนักเขียนระดับ...