Home » Posts tagged with "เบนซ์ พรชิตา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือโรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล เดินหน้ารณรงค์โรคร้ายทางนรีเวชและมะเร็งในสตรี เจาะลึกสานต่อแคมเปญเพื่อผู้หญิงยุคใหม่ ‘Women Intelligence’

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 – 12.00 น.  เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งเดินหน้ารณรงค์โรคร้ายทางนรีเวชและมะเร็งในสตรี ด้วยการเจาะลึกสานต่อแคมเปญ...