Home » Posts tagged with "เบญจบูรพา"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Double A One Dream One Tree ชวนคนไทยชมนวัตกรรมรักษ์โลก ในงานเบญจบูรพาฯ เอ็กซ์โป 2016

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (คนที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยนายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา (คนที่ 2 จากขวา) และนายธนู...