Home » Posts tagged with "เทศกาลไหว้พระจันทร์"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขนมไหว้พระจันทร์ สูตรอร่อยต้นตำหรับ จากคาเฟ่ แคนทารี ฉลอง เทศกาลไหว้พระจันทร์

วันนี้ ถึง 1 ตุลาคม 2563 คาเฟ่ แคนทารี ณ สาขาอยุธยา, บางแสน, เชียงใหม่, โคราช, ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, ศรีราชา และระยอง  เชิญชวนทุกท่านร่วมฉลองคืนวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวง... 

ขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ

เฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับแสนอร่อย จากโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ   โรงแรมเซ็นทรา... 

ลิ้มลองความอร่อยของขนมไหว้พระจันทร์ สูตรต้นตำรับแบบฉบับดุสิตฯที่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

ลิ้มลองความอร่อยของขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับแบบฉบับดุสิตฯที่ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่   โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยของขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับจากเชฟผู้มีประสบการณ์ของดุสิต... 

ขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับแบบฉบับดุสิตฯ ที่โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่

ขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้ตำรับแบบฉบับดุสิตฯที่โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่   โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยของขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับจากเชฟผู้มีประสบการณ์ของดุสิต...