Home » Posts tagged with "เทคนิคการขาย"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก” รุ่นที่ 3

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เทคนิคการขายแบบการตลาดในเชิงรุก” รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click...