Home » Posts tagged with "เด็กไทยคนเก่ง ร่วมอนุรักษ์พลังงานทดแทน"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี คว้าแชมป์ โครงการ “เด็กไทยคนเก่ง ร่วมอนุรักษ์พลังงานทดแทน” รับโล่พระราชทานจากพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ นำโดยนายอภิชัย ซอปิติพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  และผู้แทนจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน... 

การประกาศผลการแข่งขัน โครงการ“เด็กไทยคนเก่ง ร่วมอนุรักษ์พลังงานทดแทน”

การประกาศผลการแข่งขัน โครงการ“เด็กไทยคนเก่ง ร่วมอนุรักษ์พลังงานทดแทน” ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่... 

เอ็นพีเอส จัดโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “มารู้จักพลังงานปลูกได้กันเถอะ” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

   เอ็นพีเอส จัดโครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ ในหัวข้อ “มารู้จักพลังงานปลูกได้กันเถอะ” ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   จากการที่ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในช่วงปีที่ผ่านมา...