Home » Posts tagged with "เด็กกำพร้า"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

HotelTravel.com กลับไปเยือนมูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉายอีกครั้ง

นายอานุภาพ ศาตากร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการ บริษัทโฮเทลทราเวลดอทคอม และเด็กๆ มูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉาย ภูเก็ต,30 มีนาคม 2555 – HotelTravel.com ได้กลับไปเยือนมูลนิธิหมู่บ้านตะวันฉายเมื่อเร็ว...