Home » Posts tagged with "เดินวิ่งการกุสล"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศ งานเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดิน

บรรยากาศ งานเดิน – วิ่ง การกุศล บ้านสมเด็จ ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงธนฯ เชื่อมสองแผ่นดิน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  นับเป็นอีกหนึ่งงานวิ่งที่ผู้ร่วมงานประทับใจ...