Home » Posts tagged with "เชื้อไวรัส"

PRESS Release : ข่าวประชาสัมพันธ์

Women Intelligence อีกขั้นกับวิทยาการในการตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเจาะลึกถึงระดับ DNA โดยเครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล

เครือโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล “พัฒนาไม่สิ้นสุด เพื่อชีวิตคุณ” พบอีกขั้นของวิทยาการในการตรวจมะเร็งปากมดลูกได้ลึกถึงระดับ DNA ในแคมเปญ Women Intelligence กับความเป็นหญิงที่ต้องใส่ใจ...